Monday, 14/10/2019 - 10:27|
Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường!
 • Nguyễn Thị Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0977442826
  • Email:
   lapluanbg@gmail.com
 • Phạm Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974039626
  • Email:
   hanhnghia8173@gmail.com
 • Lê Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977042065
  • Email:
   lydiepchinh@gmail.com
 • Đỗ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983677436
  • Email:
   thanhdo101982@gmail.com
 • Hoàng Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985650090
  • Email:
   huehoang1906@gmail.com
 • Thân Thị Kim Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986797323
  • Email:
   kimtrang8990@gmail.com
 • Giáp Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978458699
  • Email:
   giapthiyenlng@gmail.com
 • Hoàng Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977042065
  • Email:
   hoaiht90bg@gmail.com
 • Hoàng Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985650090
  • Email:
   huehoang1906@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978803279
  • Email:
   danghongbg82@gmail.com
 • Mông Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn, giáo viên
  • Điện thoại:
   0983320084
 • Hoàng Thị Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948508991
  • Email:
   nam80nq@gmail.com
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989186081
  • Email:
   tranvan200186@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 362
Hôm qua : 601
Tháng 10 : 15.205
Năm 2019 : 230.251