Saturday, 01/10/2022 - 02:20|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử trường Mầm non Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023 "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo!”

Phân công giáo viên các lớp tháng 01, tháng 02 năm 2019

.

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

 
       

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 3 THÁNG 01/2019

 

(14/01/2019 - 18/01/2019)

 
       

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

 

Giáo viên 1

Giáo viên 2

 

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

 

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thúy

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

 

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 
       

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 4 THÁNG 01/2019

 

(21/01/2019 - 25/01/2019)

 
       

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

 

Giáo viên 1

Giáo viên 2

 

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

 

 

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Thị Duyên

GV Hoài nghỉ TS

 

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

 

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Nguyễn Thị Lan

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 
       
       

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

 
       

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 5 THÁNG 01/2019

 

(28/01/2019 - 01/02/2019)

 
       

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

 

Giáo viên 1

Giáo viên 2

 

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

 

 

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Hoàng Thị Huê

GV Hoài nghỉ TS

 

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

 

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Lê Thị Hồng Hạnh

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

      

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 1 THÁNG 02/2019

(04/02/2019 - 08/02/2019 Nghỉ Tết Nguyên Đán)

      

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 2 THÁNG 02/2019

(11/02/2019 - 15/02/2019)

      

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

Giáo viên 1

Giáo viên 2

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Giáp Thị Yến

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thúy

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

      
      

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 3 THÁNG 02/2019

(18/02/2019 - 22/02/2019)

      

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

Giáo viên 1

Giáo viên 2

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

 

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Nguyễn Thị Lan

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

      

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 4 THÁNG 02/2019

(25/02/2019 - 01/3/2019)

      

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

Giáo viên 1

Giáo viên 2

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

 

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Thị Duyên

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Lê Thị Hồng Hạnh

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 191
Tháng 10 : 5
Năm 2022 : 44.903