Monday, 14/10/2019 - 10:11|
Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường!

Hình ảnh trẻ trải nghiệm "Cùng bé vào bếp" lớp 5-6 tuổ A 2, trường Mầm non Ngô Quyền