Monday, 14/10/2019 - 11:38|
Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường!

Hoạt động và những sản phẩm tạo hình từ đôi bàn tay khéo léo của cô và trò trường Mầm non Ngô Quyền