Monday, 14/10/2019 - 10:14|
Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường!

Một số hình ảnh hoạt động học chủ đề "Thế giới động vật" cảu cô và trò trường Mầm non Ngô Quyền