Monday, 14/10/2019 - 10:13|
Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường!

Trẻ tham gia trải nghiệm "Một ngày làm chiến sỹ" tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang