Saturday, 01/10/2022 - 02:14|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử trường Mầm non Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023 "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo!”

Trường mầm non Ngô Quyền tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ.

Thực hiện Công văn số 372/GDĐT ngày 18/8/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Trường mầm non Ngô Quyền đã tổ chức buổi tập huấn để triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường các hoạt động thể lực cho trẻ.


Tác giả: Tổ CM 5 - 6 tuổi