Saturday, 01/10/2022 - 03:24|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử trường Mầm non Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023 "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo!”

Trường mầm non Ngô Quyền bồi dưỡng chính cho cán bộ giáo viên, nhân viên

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-GDĐT ngày 17/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang về bồi dưỡng chính trị hè đối với cán bộ quản lý và giáo viên năm 2022

Chiều ngày 05/9/2022 trường Mầm non Ngô Quyền tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường với mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy trong các nhà trường.

Đồng chí Thân Thị Mỹ Vượng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng bồi dưỡng chính trị

Học tập và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

Trong buổi bồi dưỡng cán bộ giáo viên được học những nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, cụ thể:

Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Giáo viên trả lời câu hỏi trong buổi tâp huấn.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; chuyên đề 02 hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022  về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Trong buổi bồi dưỡng, giáo viên được trao đổi, thảo luận các vấn đề đã được học tập, hiểu sâu sắc hơn về các Nghị quyết mới, về quan điểm của Đảng với các vấn đề thời sự.

Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường tham gia buổi bồi dưỡng chính trị hè.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân trước những vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng sáng tạo, phù hợp, nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy ở đơn vị tốt hơn.

Phạm Thị Hạnh - Phó hiêu trưởng

Tác giả: Trường Mầm non Ngô Quyền
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 191
Tháng 10 : 5
Năm 2022 : 44.903